Cathrine Holst

Sosiolog

Cathrine Holst er utdannet sosiolog med en avhandling i vitenskapsteori fra Universitetet i Bergen.

Hun er for tiden forskningsprofessor ved ARENA - Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo og tilknyttet Institutt for samfunnsforskning.

Holsts faglige interesser er demokratiteori, ekspertise og politikk, europeisk integrasjon og likestillingspolitikk.