Karl Kristian Rådahl Kirchhoff

Humanist

(Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)

Karl Kristian har en mastergrad i latin og avslutter en master i juss sommeren 2016, begge fra Universitetet i Oslo.

Var i 2011 leder av Det Norske Studentersamfund. Arbeider i Helsedirektoratet.