Inna Sangadzhieva

Seniorrådgiver, Den norske Helsingforskomité.

Inna Sangadzhieva(1976) er utdannet lingvist fra Kalmyk Universitetet (Russland) og har master i statsvitenskap med fordypning i russiske eliter og maktdannelse fra Universitetet i Oslo.

Inna ble ansatt i Helsingforskomiteen i juli 2005. Hun har bakgrunn fra Amnesty Blinderns Russlandsgruppe. Inna er hovedansvarlig for gjennomføring av Helsingforskomiteens prosjekter i Russland, herunder Nord-Kaukasus og Hviterussland.

Inna gir også råd i asylsaker.