Masoud Haidari

Journalist

Masoud Haidari er utdannet journalist ved Universitetet i Nordland. Han har journalistisk erfaring fra avisa Nordlys og jobber for tiden på Abildsø barne- og ungdomsskole.

Med sin bakgrunn fra Afghanistan ønsker han å bidra med egne vinklinger og erfaringer i mediedebatten. Han mener at media er en viktig debattarena som skal flytte etniske grensesteiner, og ikke låse minoritetene i kategorier definert av majoritetssamfunnet.

I bacheloroppgaven "Når blir jeg norsk i medienes øyne" retter han et kritisk blikk mot norsk presses mediedekning-og omtale av etniske minoriteter.