HISTORISKEBILDER

Nissedal 31. juli 1965. Telemark.
Søftestad Gruber som har vært i drift siden 1939 skal nedlegges. Fosforholdig jernmalm er mineralet som er blitt utvinnet.
Her nærbutikken i Nissedal.
Foto;Aage Storløkken / Aktuell / NTB