Om Agenda Magasin

Vil du skrive for oss?

Send epost med tekster eller idéskisser til post@agendamagasin.no eller ansvarlig redaktør Stian Bromark.

Andre ansatte: Journalist og kommentator Helle Cecilie Palmer og redaksjonssjef Ivar Anders Iversen (permisjon).

Agenda Magasin er et partipolitisk uavhengig nettmagasin for politisk analyse, kommentarer, debatt, bokanmeldelser, intervjuer og reportasjer.

Målet er å skape et idéverksted med faktabaserte, konstruktive og framtidsrettede tekster, der det stilles gode samtidsdiagnoser og skrives ut relevante resepter, pakket inn i en språklig emballasje som ikke smaker stram medisin.

Utsymobilnet kan være nasjonalt og internasjonalt, og det oppfordres til å tenke utenfor boksen – tematisk, politisk, språklig og sjangermessig. Her skal det være noe for nerdene og hordene.

Agenda Magasin er en ideell virksomhet, som følger Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten, og er en del av selskapet Agenda Res Publica Media, som også driver forlaget Res Publica. Eiere er tankesmien Agenda og foreningen Res Publica. (Flere nøkkelopplysninger finner du her)

Tekster publisert i Agenda Magasin uttrykker den enkelte skribents mening og er ikke nødvendigvis representative for redaksjonens syn.

Kontakt oss

Postadresse

Postboks 55, Sentrum 0101 OSLO

Besøksadresse

Youngsgate 7-9, 0181 Oslo

Epost

post@agendamagasin.no