Om Agenda Magasin

Vil du skrive for oss?

Send epost med tekster eller idéskisser til post@agendamagasin.no eller ansvarlig redaktør Stian Bromark.

Andre ansatte: Økonomikommentator Tiril R. Halvorsen, journalist og kommentator Helle Cecilie Palmer og redaksjonssjef Ivar Anders Iversen (permisjon).

 

Agenda Magasin er et partipolitisk uavhengig nettmagasin for politisk analyse, kommentarer, debatt, bokanmeldelser, intervjuer og reportasjer.

Målet er å skape et idéverksted med faktabaserte, konstruktive og framtidsrettede tekster, der det stilles gode samtidsdiagnoser og skrives ut relevante resepter, pakket inn i en språklig emballasje som ikke smaker stram medisin.

Utsymobilnet kan være nasjonalt og internasjonalt, og det oppfordres til å tenke utenfor boksen – tematisk, politisk, språklig og sjangermessig. Her skal det være noe for nerdene og hordene.

Agenda Magasin er en ideell virksomhet, som følger Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten, og er en del av selskapet Agenda Res Publica Media, som også driver forlaget Res Publica. Eiere er tankesmien Agenda og foreningen Res Publica. (Flere nøkkelopplysninger finner du her)

Tekster publisert i Agenda Magasin uttrykker den enkelte skribents mening og er ikke nødvendigvis representative for redaksjonens syn.

Kontakt oss

Postadresse

Postboks 55, Sentrum 0101 OSLO

Besøksadresse

Youngsgate 7-9, 0181 Oslo

Epost

post@agendamagasin.no