Stian Bromark
FOTO: Christopher Olssøn/Klassekampen

Ny storsatsing fra Agenda

Agenda Magasin går sammen med Forlaget Res Publica og danner Agenda Res Publica Media.

 – Målet er å gi ut bøker om de store spørsmålene i vår tid, forteller Stian Bromark til Klassekampen.

Bromark blir forlagssjef og sjefredaktør og får med seg tidligere redaksjonssjef i NRK Debatt, Halvor Finess Tretvoll som redaktør. Bromark har fortid som journalist, forfatter og forlagsredaktør i Cappelen Damms dokumentaravdeling. Også Tretvoll har gitt ut flere bøker.

– Politisk litteratur har lenge ligget brakk og er delvis blitt revitalisert gjennom Manifest forlag, men vi tror det er et marked for mer grundige og gjennomarbeidede bøker som kan prege ordskiftet, sier Bromark til Aftenposten.

60 prosent av forlaget er eid av Tankesmien Agenda, 40 prosent er eid av Res Publica. Daglig leder i Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, forteller til Klassekampen at det vil være en styrke for tankesmien utvide med et forlag, da bokformatet er viktig for utvikling av politikk og debatt. Hun er fornøyd med å ha fått med Halvor Tretvoll på laget.

Det vi ønsker, er å åpne opp politiske debatter på en helt annen måte enn partipolitikken gir rom for.

– Tretvoll er eit skikkeleg varp for oss. Han har bygd opp Ytring og hadde ansvar for debattflatene i NRK, sier Gerhardsen til Klassekampen.

– Han har ein unik kombinasjon av interesse for dei lange tankane, samstundes som han er veldig sterk på moderne kommunikasjonsformer, supplerer forlagssjef Bromark.

Han forteller til Klassekampen at Agenda Res Publica Media ønsker å vende seg i større grad mot allmennheten. Han vil finne forfattere blant skribenter som allerede skriver for Agenda Magasin, og satse på å få inn flere unge og kvinnelige forfattere.

Han mener også at det nye forlaget vil få større mulighet til å satse bredt.

– Hvis ikke vi utfordrer de finansieringskildene vi har, så gjør vi ikke jobben vår. Siden vi har noen penger i bånn, står vi friere til å tenke mer dristig. Andre store medieaktører må tenke mer trygt på grunn av den økonomiske situasjonen, sier han til Aftenposten.

– Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten styrer arbeidet vårt. Det trumfer det som måtte være av partipolitikk. Vi er uavhengige og gjør helt egne redaksjonelle vurderinger. Det vi ønsker, er å åpne opp politiske debatter på en helt annen måte enn partipolitikken gir rom for, sier redaktør Tretvoll til Aftenposten.