Wegard Harsvik

Statssekretær ved statsministerens kontor for Ap

Wegard Harsvik er statssekretær ved statsministerens kontor for Arbeiderpartiet og forfatter.

Han er tidligere leder for samfunnskontakt og strategi i LO.

Han var fra desember 2007 statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet. Han var før dette siden 17. oktober 2005 statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Etter valget i 2009 gikk han tilbake til sin jobb i Fagforbundet, som Leder for samfunnsavdelingen.

Før regjeringen tiltrådte var Harsvik spesialrådgiver i LOs største forbund – Fagforbundet – siden 2001. I den første Stoltenberg-regjeringen var Harsvik politisk rådgiver i Utdanningsdepartementet under statsråd Trond Giske, og har møtt på Stortinget fra Nordland i perioder mellom 1989 – 93.

Harsvik har bred politisk erfaring som tillitsvalgt og politisk rådgiver i Arbeidernes ungdomsfylking, Sosialdemokrater mot EU (SME), Nei til EU, Norges Gymnasiastsamband (NGS), og Norges Naturvernforbund. Han var også leder i Sosialdemokratisk Studentforbund 1995 -97.

Harsvik har gitt ut flere bøker, blant annet Blåkopi (2012), Ord er makt sammen med Sara Gunnerud (2015) og Arven etter Erna (2021).