Sara Gunnerud

Forfatter

Sara Gunnerud er språkutdannet fra Stockholms universitet og forfatter av "Ordens makt i politiken" (Katalys, 2014), det svenske forelegget til den norske utgaven av "Ord er makt", skrevet sammen med Wegard Harsvik.

Sara arbeider som kommunikasjonsansvarlig for det svenskmuslimske studieforbundet Ibn Rushd, samtidig som hun skriver på en ny bok om det politiske språket i Sverige.