Organisasjonsnummer: 

919 118 784

Foretaksnavn:

AGENDA RES PUBLICA MEDIA AS (les mer om selskapet her)

Kontonummer: 

90013081769 (Sparebank1)

IBAN-nr: NO2390013081769

SWIFT/BIC: SHEDNO22

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Youngsgate 7-9

0181 Oslo

Postadresse: 

Pb 55, Sentrum

0101 Oslo

Kommune:

OSLO

Daglig leder/ adm.direktør:

Gerd Johnsen.

Vedtektfestet formål:

Selskapet er et ikke-kommersielt medieselskap som skal bidra med  kunnskap, samfunnsanalyse og debatt om viktige politiske veivalg. Agenda Res Publica Media AS er partipolitisk uavhengig, og vil bidra til økt forståelse og oppslutning om den norske modellen, med en sterk fagbevegelse og en moderne velferdsstat som sikrer individets frihet og muligheter.

Styrets leder:

Trygve Svensson

Styremedlemmer:

Trond Gram

Anne-Grethe Krogh

Revisor:

Godkjent revisjonsselskap

Organisasjonsnummer 942 254 962

MYRDAHL OG SVEEN AS

Støperiveien 26

2010 STRØMMEN

Regnskapsfører:

Autorisert regnskapsførerselskap

Organisasjonsnummer 982 925 576

CONCEPTA PARTNER AS

Nordberg Gård Strømfossveien 63

1890   RAKKESTAD

Skal du sende faktura? Fyll inn denne informasjonen:

AGENDA RES PUBLICA MEDIA AS

(Referanseperson)

Youngsgate 7-9, 0181 Oslo

Pb 55, Sentrum

0101 Oslo

Send på epost til: regnskap@arpm.no

Om Agenda Res Publica Media:

Agenda Res Publica Media består av Agenda Magasin og forlaget Res Publica.

Agenda Magasin er et partipolitisk uavhengig nettmagasin for politisk analyse.

Målet er å skape et idéverksted med faktabaserte, konstruktive og framtidsrettede tekster, der det stilles gode samtidsdiagnoser og skrives ut relevante resepter. Magasinet publiserer to-tre grundige tekster hver dag, de fleste skrevet av eksterne bidragsytere. Agenda Magasin følger Redaktørplakaten og Vær-varsom-plakaten og er medlem av Fagpressen.

Ansvarlig redaktør er Stian Bromark.

Res Publica er et norsk sakprosaforlag som utgir 13-15 titler per år, hovedsakelig med samfunnsrelevante temaer som tar pulsen på vår tid. De fleste bøkene er skrevet av nye og etablerte norske forfattere, men forlaget utgir også utenlandske dokumentarbøker. Utgivelsene pleier å få rikelig med oppmerksomhet i mediene og i bokhandlerne, bli innkjøpt av Norsk Kulturråd og ikke sjelden setter de dagsorden. Profilerte forfattere som har utgitt bøker på forlaget, er blant andre: Anne Bitsch, Torkjell Leira, Sylo Taraku, Anne Hege Simonsen, Oliver Bullough, Bjørn Westlie, Dag O. Hessen, Mariana Mazzucato, Jonas Bals og Sanna Sarromaa.

Res Publica er medlem av Forleggerforeningen.

Redaksjonen består i dag av forlagssjef Gerd Johnsen, markedssjef Gine Jonassen og redaktør Marte Stubberød Eielsen.

Agenda Res Publica Media AS eies av tankesmien Agenda (60 prosent) og Stiftelsen Res Publica (40). Stiftelsen Res Publica eies av Fagforbundet, Industri Energi, Norsk Tjenestemannslag og LO.