Organisasjonsnummer: 

919 118 784

Foretaksnavn:

AGENDA RES PUBLICA MEDIA AS (les mer om selskapet her)

Kontonummer: 

90013081769 (Sparebank1)

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Forretningsadresse:

Torggata 2
0181 OSLO

Postadresse: 

Pb 55, Sentrum

0101 Oslo

Kommune:

OSLO

Daglig leder/ adm.direktør:

Stian Bromark

Vedtektfestet formål:

Selskapet er et ikke-kommersielt medieselskap som skal bidra med  kunnskap, samfunnsanalyse og debatt om viktige politiske veivalg. Agenda Res Publica Media AS er partipolitisk uavhengig, og vil bidra til økt forståelse og oppslutning om den norske modellen, med en sterk fagbevegelse og en moderne velferdsstat som sikrer individets frihet og muligheter.

Fride Elise Herfjord
Illu: Fride Elise Herfjord
Styrets leder:

Kaia Storvik Hanssen

Styremedlem:

Gunn Karin Gjul

Revisor:

Godkjent revisjonsselskap

Organisasjonsnummer 942 254 962

MYRDAHL OG SVEEN AS

Støperiveien 26

2010 STRØMMEN

Regnskapsfører:

Autorisert regnskapsførerselskap

Organisasjonsnummer 982 925 576

CONCEPTA PARTNER AS

Nordberg Gård Strømfossveien 63

1890   RAKKESTAD

Skal du sende faktura? Fyll inn denne informasjonen:

AGENDA RES PUBLICA MEDIA AS

(Referanseperson)

Torggata 2

Pb 55, Sentrum

0101 Oslo

Send på epost til: regnskap@arpm.no

nyhetsbrevet