Zelensky
FOTO: Fra omslaget

Formidabel i krig

Ny bok gir en grei introduksjon til mannen som har imponert hele verden det siste halvåret – Ukrainas president Vladimir Zelensky.

Det er vel ingen som har imponert verden mer i 2022 enn den ukrainske presidenten Vladimir Zelensky. Nå kommer en rekke bøker om den tidligere komikeren. Den første av disse er ingen stor bok, men den gir likefullt et godt bilde av hvordan Zelensky ble president.

En middels leder i fredstid, men en formidabel i krig.

«Jeg tuller ikke!» sto vinteren 2019 på en rekke store reklameplakater over hele Ukraina, ved siden av et stort bilde av Zelensky. For da den tidligere komikeren annonserte sitt presidentkandidatur, var ikke hele Ukraina overbevist om at han faktisk var alvorlig denne gangen.

Få måneder seinere vant Zelensky valget med hele 73 prosent av stemmene – en enorm valgseier. Da Russland invaderte to år seinere, imponerte den uerfarne presidenten ikke bare sine egne landsmenn, men hele resten av verden med hvordan han stod opp for sitt land – med mot, retoriske evner, og lederegenskaper.

 

Churchill

En middels leder i fredstid, men en formidabel i krig. Det sies ofte om den britiske statsministeren Winston Churchill. Nå sies det samme om ukrainske presidenten Vladimir Zelensky.

For mens krigen fortsetter, og Zelensky holder stand i Kiev, øker interessen for hans usannsynlige livshistorie. Til høsten kommer en lang rekke bøker på forskjellige språk om Zelensky. Minst to av disse kommer også på norsk.

Ny biografi om Zelensky – kommer på norsk i september.

Den ukrainske samfunnsviteren og politiske kommentatoren Serhii Rudenko satte punktum for sin korte bok om Zelensky i midten av april, det vil si etter at krigen hadde vart i vel to måneder. Den engelske oversettelsen kom ut i juli, mens den norske kommer i september på Gyldendal forlag.

 

Lite om barndom eller familie

Zelensky var født og vokste opp i industribyen Kryvyj Rih, midt i Ukraina, og som i Sovjetunionens tid var kjent for å være en av landets mest forurensede by. Hans far var professor og dataingeniør, hans mor var også ingeniør, og de snakket russisk i hans barndomshjem. Faren arbeidet noen år i Mongolia, så den unge Zelensky tilbragte noen barneår, og hans første år på skolen, i den mongolske byen Erdenet.

Man kan trygt si at han vokste med oppgaven.

Den unge Zelensky ble dratt mot teater og humaniora, og hans far forsøkte å påvirke ham til å interessere seg mer for naturvitenskap. Det var fånyttes. Zelensky vurderte å studere internasjonal politikk, men i hvert fall delvis etter press fra sine foreldre, som ville at han skulle studere noe med klarere framtidsutsikter, endte han opp med å studere juss.

Selv om boka kalles en biografi, får vi ikke vite noe særlig mer om bakgrunnen til Zelensky. At familien hans er jødisk, nevnes for eksempel bare i forbifarten, så hvor viktig dette er for Zelensky og hans familie, diskuteres ikke. Men at det i liten grad skrives om i boka, reflekterer jo også at Zelenskys jødiske røtter er noe ukrainere i liten grad har brydd seg om.

 

Folkets tjener

Boka skildrer hvordan Zelensky ble kjent som en komiker, og den store suksessen til TV-serien «Folkets tjener» hadde. Her spiller Zelensky en historielærer på videregående som noe tilfeldig ender opp med å bli president i Ukraina. Navnet på TV-serien ble så også navnet på Zelenskys politiske parti. Mange av dem som hadde lagd TV-serien om en usannsynlig president, endte opp med å jobbe i administrasjonen til Zelensky.

Det etablerte politiske miljøet i Kiev så lenge med stor skepsis på komikeren, som uten noen tidligere politisk erfaring snakket i store bokstaver om behovet for en ny start i Ukraina. Mange store ord, og lite innhold, tenkte flere av dem. Men store deler av den ukrainske befolkningen var lei all korrupsjon og vanstyre, slik at den daværende 41-årige Zelenskys budskap om at han som president ville gjenvinne folkets tillit til politikere, var med på å vinne fram.

De små kapitlene er lettleste, og man kan fort lese hele boka på en kveld.

Boka dekker kontroversene Zelensky hadde på sin vei opp, både som komiker og i begynnelsen som president. I valgkampen lovte han å angripe korrupsjonen i Kiev, og ikke lenge etter at han ble president, var det en korrupsjonssak i hans eget parti. Hans egen så vel som hans partis popularitet var dalende – helt fram til den russiske invasjonen.

Forfatteren gjør et poeng ut av at de første gangene Zelensky måtte opptre på den internasjonale scenen, var han «åpenbart nervøs». Man kan trygt si at han vokste med oppgaven.

 

Litt vel detaljert

Selv om boka er på 200 små sider, er den delt opp i hele 38 kapitler. Kapitlene hopper fram og tilbake i tid, og først kapittel 31 omhandler hans familie. De små kapitlene er lettleste, og man kan fort lese hele boka på en kveld.

For Zelenskys livshistorie er ikke bare usannsynlig, morsom og overraskende, men den er også inspirerende.

Boka refererer tidvis til politikere og andre i Kievs maktsirkler som nok de færreste utenfor Ukraina kjenner til. Den engelske utgaven har forsøkt løse dette ved å ha forklarende fotnoter, eller ved å vise til wikipedia-sider for mer informasjon. En enkel redigering av boka, slik at alle kapitlene i boka hadde vært lett tilgjengelig også for de som ikke har inngående kjennskap til ukrainsk politikk, hadde vært en bedre løsning.

 

Kommer bedre bøker

Det kommer nok til å bli skrevet bedre, mer utfyllende bøker om Zelensky i framtiden. Denne boka ble i hvert fall delvis skrevet fort for å dekke den enorme etterspørselen etter mer informasjon om presidenten. Men enn så lenge, gir denne korte boka en grei introduksjon til mannen som har imponert hele verden det siste halvåret.

For Zelenskys livshistorie er ikke bare usannsynlig, morsom og overraskende, men den er også inspirerende.