Bærum sykehus Vestre Viken Helseforetak

Gjettum 20200603.
Sykepleierne Iris Jensen og Marthe Hansen som jobber på akuttmottaket på Bærum sykehus i Gjettum tar på seg smittevernutstyr. Sykehuset går nå mot en normalsituasjon etter å ha vært i høy koronaberedskap de siste månedene.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

sykepleiere