20081222-017

Samfunnet har vært preget av en ideologi, der mer og mer shopping har vært meningen med livet. Kanskje finanskrisen var nødvendig for å få oss på bedre tanker? (Foto: Terje Pedersen, ANB) *** Local Caption *** Samfunnet har vært preget av en ideologi, der mer og mer shopping har vært meningen med livet. Kanskje finanskrisen var nødvendig for å få oss på bedre tanker?