FOTO: Vidar Ruud, ANB

1 av 2 forventer dårligere velferd i framtiden

Halvparten av alle nordmenn tror velferdsordningene våre blir dårligere i framtiden. – Defensivt, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten.

51 prosent tror vi kommer til å ha dårligere offentlige velferdsordninger om 20 år. 10 prosent tror vi kommer til å ha bedre velferd, mens 32 prosent svarer «omtrent uendret».

Det viser en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av arbeidsgiverforeningen Spekter i forkant av deres årskonferanse tirsdag.

Strekk i laget

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, mener det speiler en defensiv holdning blant nordmenn til framtidens velferdsnivå.

– Dersom de offentlige velferdsordningene blir dårligere, handler ikke det bare om lengre barnehagekø og ventelister på sykehusene. Det handler om at vi får strekk i laget. Folk vil kjøpe velferdstjenester privat, og vi vil få et todelt helsevesen og et todelt utdanningssystem. Det er ganske farlig for den skjøre norske modellen, sier Bratten til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Undersøkelsen er gjort etter at både regjeringen og Norges Bank gjentatte ganger har påpekt at Norge går tøffere tider i møte, med vanskeligere prioriteringer og mindre oljeinntekter. Bratten er klar på at i stedet for å forvente et dårligere velferdstilbud framover, bør vi heller brette opp ermene og kjempe for å beholde dagens velferdsnivå.

nyhetsbrevet

– Det er mange ting vi kan gjøre både som parter i arbeidslivet og i politikken. Vi må åpenbart prioritere hardt framover, og da finnes det lavthengende frukt. Vi kan ikke bevilge oss all verdens samferdselsprosjekter som ikke er lønnsomt for næringslivet. Og vi må se på hvordan vi kan øke produktiviteten i offentlig sektor. Vi må fortsette å styrke arbeidslinjen, og ikke minst finne ut hvordan vi skal etablere nye lønnsomme jobber, sier hun.

I tillegg trekker hun fram arbeidstidsbestemmelser, pensjonsordninger og sykelønn som områder hvor det vil være mye å hente.

Voksende ulikhet

I samme undersøkelse svarer hele 71 prosent at de tror forskjellene mellom folk vil øke de neste 20 årene. Kun tre prosent tror forskjellene vil minke. Bratten mener det er bra at nordmenn er i ferd med å realitetsorientere seg. Samtidig sier hun det er et alvorlig varsku at så mange tror forskjellene kommer til å øke.

Det er nettopp denne problemstillingen, «strekk i laget» tirsdagens Spekterkonferanse handler om.

– En annen problemstilling som skaper strekk i laget, er utviklingen med et svart arbeidsmarked og svart økonomi. Mange snakker om det, men det som foregår er så grovt at mange ikke vil tro det. Virkeligheten overgår totalt fantasien, og det sprer seg til stadig flere bransjer. Ifølge direktøren i Arbeidstilsynet er det ikke bare utlendinger, men norske advokater, revisorer og leger som bidrar til å skjule den type aktivitet, sier Bratten.

Spekter har også spurt nordmenn om de selv har benyttet seg av svart arbeid, eller om de kjenner noen som har det. 27 prosent svarer ja på det første, 61 prosent svarer ja på det andre.

– Det er snakk om skatteunndragelser for flere hundre milliarder. Det er penger vi har bruk for, men det utkonkurrerer også det seriøse arbeidslivet. Du vil heller ikke tro hvor uverdige arbeidsforhold mange i landet vårt må leve med, sier Bratten. (ANB)

nyhetsbrevet