FOTO: Rawpixel.com/Unsplash

Om 20 år vil vi trenge dobbelt så mange sykepleiere

Sykepleierforbundet slår alarm om behovet for varme hender.

– I dag utdanner vi to sykepleiere og får én igjen. Det er en sløsing vi ikke kan fortsette med, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Stor mangel i kommunene

Det kan være behov for om lag dobbelt så mange sykepleiere i Norge i 2040, det vil si mellom 167.000 og 224.000, ifølge en fersk rapport som Samfunnsøkonomisk analyse har gjort på oppdrag for Helsedirektoratet.

Det er allerede nå en dokumentert mangel på sykepleiere i Norge. Det gjelder særlig i kommunene. I oktober 2016 ga seks av ti kommuner uttrykk for at det er vanskelig å få tak i sykepleiere, ifølge arbeidsgiverbarometeret fra kommunenes interesseorganisasjon KS. Samme barometer viste i 2017 at sykepleiere var den yrkesgruppen som det er vanskeligst å få tak i.

NSF-lederen har ingen grunn til å tro noe annet enn at rapporten peker på det riktige utfordringene.

– Skal vi klare å beholde sykepleierkompetansen, må vi få et lønnsløft som monner, og vi må bruke ressursene på en annen måte, understreker Eli Gunhild By. Rapporten, som først ble omtalt i tidsskriftet Sykepleien, er nå overlevert til Helsedirektoratet.

Har passert 70 år

– De første av de store etterkrigskullene har allerede passert 70 år, og vi blir stadig eldre. Det er klart at dette vil prege behovet for kompetent arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren, sier By.

nyhetsbrevet

Hun krever at avsløringene i rapporten vil utløse et løft for sykepleierne. By frykter at det vil mangle titusenvis av sykepleiere om 20 år dersom det ikke tas grep nå.

– En kultur for heltid og bedre arbeidsvilkår er også viktige stikkord i denne sammenhengen, påpeker NSF-lederen.

Den kommende eldrebølgen vil innebære en vekst i aldersrelaterte sykdommer som kreft, tap av sanser, demens og hjerte- og karsykdommer, ifølge den nye rapporten.

– Det blir viktig å sikre kompetanse som kan følge opp de typiske aldersrelaterte lidelsene ute i kommunene, sier By.

Styrket utdanningen

Sveinung Stensland er helsepolitisk talsperson i Høyre. Han er ikke overrasket over det store behovet for sykepleiere i framtiden.

– Man finner raskt ut at behovene i helsetjenesten vil øke ved å se på befolkningsutviklingen og den økende alderen. Sykepleierne er en viktig forutsetning for at helsetjenesten fungerer godt. Regjeringen har derfor vært opptatt av å styrke sykepleierutdanningen, både når det gjelder kvalitet og antall plasser, poengterer Stensland overfor ANB.

– Flere vil ta videreutdanning og flere vil få et femårig løp. Med høyere kompetanse følger også bedre lønnsbetingelser, sier han.

Samtidig presiserer han at ikke alle utfordringer i velferdsstaten kan løses ved å øke lønningene.

– Det er mange deler av offentlig sektor som trenger fagfolk. Derfor er det viktig at lønnsdannelsen er en sak mellom partene i arbeidslivet og ikke avgjøres politisk, understreker Stensland. (ANB)

nyhetsbrevet