FOTO: Dmitry Ratushny/Unsplash

Arbeidsledige får depresjoner

Mister du jobben, er risikoen tre ganger så høy for å begynne med antidepressiva, ifølge ny forskning.

– Det kan være dramatisk for helsen til folk å bli arbeidsledig. Våre studier viser at arbeidet med forebygging bør iverksettes samtidig som arbeidstakeren mottar varslet om oppsigelse, sier Silje Lill Kaspersen, forsker ved Sintef og NTNU, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Én måned før

I Kaspersens nye doktorgrad i samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har hun blant annet sett på om det finnes tegn til at arbeidsledighet og nedbemanning gir dårligere helse blant norske arbeidstakere. Resultatet, som først sto omtalt i tidsskriftet til Dagens Medisin, vekker oppsikt.

Silje Lill Kaspersen, forsker ved Sintef og NTNU. Foto: Privat.

Sannsynligheten for at en person skal få skrevet ut resept til antidepressiva for første gang, er nær tredoblet én måned før vedkommende blir arbeidsledig sammenliknet med tidligere perioder i livet.

– For de fleste medikamentene var det en topp én måned før arbeidsledighetsdatoen, og risikoen holdt seg høy gjennom perioden med arbeidsledighet, forteller Kaspersen.

Må tas på alvor

Resultatene viste en stigning i risikoen for å hente ut både antidepressiva, sovemedisin, antipsykotika, smertestillende og medikamenter mot lavt stoffskifte én til tre måneder før en person mistet jobben.

Stresset og sjokket i forbindelse med nedbemanning, og i verste fall arbeidsledighet, kan øke blodtrykket og hos enkelte utløse problemer med hjertet. Det gjenspeiler også beregningene av første gang hjertemedikamenter ble skrevet ut.

– Resultatene fra forskningen tilsier at det kan være noe å hente på å styrke forebyggende helsetiltak når folk får beskjed om at de kommer til å miste jobben, mener Kaspersen.

Hun foreslår blant annet at bedriftshelsetjenestene involveres i større grad og at det blir et bedre samarbeid mellom Nav og fastlegen og bedriftshelsetjenesten, arbeidsgivere og arbeidstakere. (ANB)

nyhetsbrevet