Fasit: Krise-spesial

Hvor mange greide du?

  1. Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiets partisekretær
  2. Finn Gustavsen.
  3. Martin Kolberg.
  4. Lars West Johnsen.
  5. DNB.
  6. I forkant av julen ­2011.
  7. Lørdag 23. januar 2021.
  8. Kristin Halvorsen fra SV.
  9. Oljekrisa 1973.
  10. Anslagsvis 200 000.