Fasit: påskequiz

Kor mange greide du?

  1. Opium.
  2. Nestleiar er Marian Hussein og leiar er Kirsti Bergstø.
  3. Prest/teolog.
  4. Fransiskanarane.
  5. Fisk og brød. To fisk og fem brød.
  6. Frigjøringsteologi.
  7. Latin-Amerika.
  8. Polen.
  9. Folkekyrkja.
  10. Rosemarie Köhn.