Fasit: quiz med grøss

Hvor mange greide du?

  1. 31. oktober.
  2. Praying for Armageddon, regissert av Tone Hessen Schei.
  3. Sju.
  4. Det kan oppfattes som streikebryteri å promotere innhold fra selskaper som skuespillerne er i streik med.
  5. Hadia Tajik.
  6. Foxtrot-nettverket.
  7. 24 400 milliarder kroner / 2240 milliarder dollar.
  8. Det er presidentvalg i USA.
  9. 0.
  10. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).