Fasit: streikespesial

  1. Foodora.
  2. Havnearbeidarar, og streiken går gjerne under namnet Havnearbeiderstreiken.
  3. 2000.
  4. NISO – Norges Idrettsutøveres Sentralorganisasjon.
  5. Menstadslaget.
  6. Han vart skoten (av ein streikebrytar).
  7. Fyrstikkar.
  8. Norsk uavhenge.
  9. Gruveindustrien.
  10. Auke pensjonsalderen frå 62 til 64.