FOTO: Yannis Behrakis/NTB Scanpix

Ber LO vise solidaritet

En rekke LO-forbund presser på for å gjøre organisasjonen til en pådriver for en mer liberal og inkluderende asylpolitikk.

– LO er en av Norges viktigste samfunnsaktører, en aktør som skal ta et solidarisk ansvar. Er det noen vi må ha et solidarisk ansvar med, er det nettopp barn på flukt, sier forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I mai går LOs kongress av stabelen, og organisasjonen skal blant annet vedta sitt handlingsprogram for neste stortingsperiode. Nå presser en rekke lag og forbund i LO på for at paraplyorganisasjonen skal vise vei og bli en pådriver for en mer human asyl- og innvandringspolitikk.

 

Asylmottak

FO har blant annet fremmet et forslag om at “enslige mindreårige asylsøkere må sikres rettigheter i tråd med norsk lov, internasjonale konvensjoner og anbefalinger fra FNs barnekomité”.

Kvisvik mener at selv om LO er en paraplyorganisasjon for norske fagforeninger, har de også et solidarisk ansvar.

– Vi er også i en situasjon med mange medlemmer som jobber med nettopp disse ungene i omsorgsboliger eller asylmottak. Skal vi få jobbe med dem på ordentlig vis, må vi verne om rammebetingelsene. På samme måte som LO må jobbe for betingelsene i næringslivet, må vi også jobbe for betingelsene i denne bransjen, sier hun.

 

Barn på flukt

I tillegg til FO har blant annet Handel og Kontor, El og It, Transportarbeiderforbundet, Skolenes Landsforbund og Fagforbundet foreslått ulike formuleringer, blant annet for å sikre asylbarns rettigheter, gi asylsøkere mulighet til arbeid, og raskere og bedre integrering.

– Hvis ikke vi som et av verdens rikeste land klarer å ta vare på dem som kommer til oss på flukt fra nød og krig, klarer ikke jeg å se hvem andre som skal gjøre det. Vi vet at mange av landene rundt der det er krig tar imot veldig mange. Da synes vi Norge også bør være litt rausere. Vi bør ha en verdighet og behandle folk på en skikkelig måte, sier leder i Transportarbeiderforbundet, Lars Morten Johansen.

Alle forslagene som handler om en mer liberal asylpolitikk eller økte rettigheter for asylsøkere, er innstilt som “avvist” av LO-sekretariatet.

 

nyhetsbrevet