Guinea

Ibrahim Traore, fra Guinea tror klimaflyktninger er et problem verden enda ikke har tatt innover seg.
– I land som Guinea er det få jobber og unge har vanskelig for å skaffe seg et levebrød. Klimaendringer forsterker dette. Vi kommer til å se mange flere både økonomiske flykninger og klimaflyktninger fremover, tror han.