FOTO: Arbeiderpartiet

– Vi må få til vekst som er mye mindre ressurskrevende og med langt lavere klimautslipp enn i dag

Sentrum-venstre har samlet seg om en en ny, retningsgivende næringspolitikk.

Nylig la de næringspolitiske talspersonene i Ap, SV, MDG og Sp, i samarbeid med Tankesmien Agenda, fram forslag til en felles grønn næringspolitikk. I nyeste episode av podcasten Noen har snakket sammen snakker vi med Espen Barth Eide fra Ap, som ledet utvalget, og Sigrid Hagerup Melhuus fra Agenda.

Hva er det utvalget har jobbet med?

– Vi har ønsket å snakke sammen om hvordan vi skal tenke rundt næringspolitikken, i en tid der Norge må møte to store utfordringer. Det ene er at vi, som alle andre land, må ta tak i det grønne skiftet og få til en vekst som er mye mindre ressurskrevende og bidrar til langt lavere klimautslipp enn i dag, og det andre er at Norge er et land som i veldig stor grad er avhengig av eksport av fossile brensler, og vi vet at inntekten de kommer til å falle i tiårene fremover, sier Espen Barth Eide.

– Tanken er å få til en strategisk tenking om næringspolitikk som også er klimapolitikk, og som også er rettferdig.

nyhetsbrevet

Utvalget er opptatt av at næringspolitikken skal være retningsgivende, i motsetning til bare en tilbaketrukket, tilretteleggende næringspolitikk – som de mener regjeringen står for. Politikken skal peke på noen samfunnsutfordringer, sette ambisiøse mål, gi en retning og risikoavlastning for næringslivet, og så la markedet finne de beste løsningene.

Hvorfor er dette nødvendig?

– Det norske næringslivet er en drivkraft for veldig mye av den samfunnsutviklingen vi ønsker i Norge. sier Sigrid Hagerup Melhuus.

– Men vi når ikke målene våre med dagens politikk. Vi når ikke klimamålene våre, ulikheten fortsetter å øke, sentraliseringen fortsetter. Markedet klarer ikke dette alene. Derfor er det behov for en ny og retningsgivende næringspolitikk som også ser disse tingene i en sammenheng.

Du kan lese rapporten «Grønn vekst for framtida. En retningsgivende nærings- og industripolitikk for sentrum-venstre» her.

Hele episoden kan du høre i spilleren under:

nyhetsbrevet