FOTO: SDI Productions / Canva

Pandemien forsterket forskjeller i skolen

NYHET: Amerikanske skoleelever mistet et halvt års læring under covid-pandemien. Forskere er overrasket over hvor mye elevene har tatt igjen allerede.

I matte, hvor læringstapet var størst, har elevene i snitt tatt igjen en tredjedel, i lesing en fjerdedel, viser en ny undersøkelse av skoleresultater etter pandemien. Forfatterne av studien kaller det «overraskende» at elevene har tatt igjen så mye på så kort tid, men understreker at de fortsatt har en lang vei å gå. Det skriver The New York Times.

Skjermdump: New York Times.

Etter pandemien ble det bevilget et rekordstort beløp på 122 milliarder dollar til skolene. Midlene ble blant annet fordelt slik at de fattigste områdene fikk et større beløp per elev enn de rikeste.

Likevel er det en forskjell i skoleprestasjoner mellom elever fra fattige og rike områder. Gapet, som var stort allerede før pandemien, har vokst, viser undersøkelsen.

 

Forskjell mellom fattig og rik

Ulikheten i læring har sammenheng med etnisitet og sosial bakgrunn. Også ulikheten i samfunnet har noe å si.

Selv om det er variasjoner, viser det seg at de rikeste elevene, som gjorde det bedre før pandemien, ikke falt like langt etter under pandemien. Og de har tatt igjen det tapte raskere enn de elevene med lavere sosioøkonomisk bakgrunn.

Forskerne er nå bekymret for at elever fra fattige områder, som også slet før pandemien, aldri vil greie å ta igjen de andre. Det kan få store konsekvenser for dem senere i livet.

 

Ingen konsekvenser i Sverige

En undersøkelse fra flere land viser at elevenes ble liggende et tredjedels skoleår etter som følge av pandemien. Også i disse landene fikk pandemien størst konsekvenser for elever i familier med dårlig råd og foreldre i lavlønnsyrker uten høyere utdanning.

I Sverige, hvor skolene ikke var stengt, fikk ikke pandemien noen konsekvenser for elevenes læring. Norge var ikke med i denne studien.

Den nyeste PISA-undersøkelsen viser at norske elever gjør det dårligere i lesing, matte og naturfag sammenlignet med i 2018. Det er usikkert hvor stor rolle pandemien spiller for elevenes prestasjoner. I en rapport fra 2022 skrev Utdanningsdirektoratet at det ikke er noen «indikasjoner på at elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk har endret seg vesentlig» under pandemien.