FOTO: ANB arkiv

Podcast: Abortkamp og maktkamp

Hanne Skogvang, redaktør i det feministiske tidsskriftet Fett, er gjest.

Skogvang trekker linjer mellom den abortkampen som gikk på 60-70-tallet og dagens debatt.

– Personlige fortellinger om abort stod veldig sentralt i kvinnekampen den gangen. Det samme har man jo sett nå, med mange sterke og personlige kronikker om spesielt 2c. Det er utrolig provoserende at abort blir et forhandlingskort i politikken.

– Det helt utrolig hvilken mobiliseringskraft abort faktisk har. Man så det først med reservasjonsretten og igjen nå, med to demonstrasjoner som samlet tusenvis av mennesker foran Stortinget med bare to ukers mellomrom. Folk blir drittsur av å måtte ta denne kampen på nytt, og det skjønner jeg godt.

nyhetsbrevet

Skogvang mener en av trendene innenfor diskusjonen om kjønn er at mer blir sett i en internasjonal kontekst.

– Jeg tror litt av grunnen til at folk blir så sinte er at man også ser det i en global sammenheng og til hva som skjer med abortretten i Polen og USA, for eksempel. I tillegg til at det selvsagt handler om at kvinner bør få bestemme selv over egen kropp, det er helt grunnleggende i feministisk ideologi.

– Jeg synes det er veldig vanskelig å spå hvilken retning likestillingen i verden går, når man ser helt konkrete eksempler på tilbakeslag, for eksempel når man ser på hvem som blir valgt som ledere i enkelte land – Viktor Orban, Bolsonaro i Brasil, Trump. På den andre siden ser man jo at den feministiske bevegelsen står veldig sterkt. Det er i hvert fall lett å påstå at den gjør det, fordi det er ganske mye feminisme «i monitor».

I tillegg til Hanne Skogvang, snakker vi i podcasten med Agenda-rådgiver Hannah Gitmark om den nye stortingsmeldingen om ulikhet.

nyhetsbrevet