FOTO: Siw Pessar

Podcast: Deltidsarbeid er et milliardsluk

I Norge er det mange som jobber deltid, og særlig innenfor varehandelen er andelen høy. I et nytt notat ser Tankesmien Agenda og Handel og Kontor nærmere på omfanget, årsaker og tiltak mot deltidsarbeidet, som både koster den enkelte og samfunnet dyrt. Blant annet viser en undersøkelse at 45 prosent av de som svarte, jobber deltid. 46 prosent av de som jobber deltid, sier de ikke har valgt det selv, og av dem er 4/5 kvinner. Rådgiver i Agenda, Trine Østereng er gjest i studio.

Hele notatet kan du lese her.