FOTO: Institutt for forsvarsstudier

Podcast: Kan vi forsvare landet?

Sjelden har det skjedd så mye i forsvars- og beredskapspolitikken som de siste ukene. To av de viktigste politiske dokumentene på området på flere tiår har blitt lagt fram av forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen. Forsvarssjefen har lagt fram sitt fagmilitære råd. Hva vet vi nå om forsvaret og beredskapen som vi ikke allerede visste? Og er vi i stand til å forsvare oss mot angrep og verne oss mot kriser? Gjest i ukens episode er Magnus Håkenstad fra Forsvarets høgskole.

Hør i Spotify her

Hør i Apple Podcasts her