FOTO: Fredrik Sørlie

Podcast: Jan Christian Vestre om staten som kapitalist

Staten eier i dag en femdel av verdiene på Oslo børs og til sammen 70 selskaper. Men hvordan skal vi utøve eierskapet vårt og hva er begrunnelsene for at vi har eierskap i selskaper som Equinor, Kongsberg, DNB og Flytoget? Vi har besøk av næringsminister Jan Christian Vestre, som denne uken legger fram for Stortinget en ny helhetlig politikk for det statlige eierskapet: Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap.

Hør i Spotify her

Hør i Apple Podcasts her