Katinka Holstmark
FOTO: Katinka Holstmark

Podcast: Katinka Holstmark om korona-økonomien

Hva har blitt gjort for å bøte på de økonomiske konsekvensene av korona-pandemien, og hvordan har krisepolitikken fungert? Katinka Holstmark er økonom og medlem av det regjeringsnedsatte korona-utvalget “Norge mot 2025” som nettopp har lagt fram sin rapport. OG: Ønsk velkommen til super-vikar Fredrick!