FOTO: Kaja Bruskeland & Elen Sonja Klouman/Marius Nyheim Kristoffersen

Podcast: Sigrid Melhuus og Kari Elisabeth Kaski om klimakur 2030

Hvilke tiltak må til for å nå klimamålene for 2030? Det er et stort gap mellom målene og dagens politikk. Miljødirektoratet har i dag lagt fram klimakur 2030, en meny for å faktisk nå utslippsmålene i ikke-kvotepliktig sektor, innen 2030. Nå begynner den politiske oppgaven med å velge tiltak og verktøyene som skal sette tiltakene ut i livet. Vi presenterer også en ny podcast-serie fra Agenda Magasin, kalt motpoler, med Halvor Finess Tretvoll.