Podcast: Lars Gule om trusselen fra ekstrem islamisme

Denne uken har PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten lagt fram oppdaterte trusselvurderinger for Norge. Ekstrem islamisme er stadig en av de største truslene, i følge PST. Hvordan begrunner de sin vurdering? Hvordan ser den ekstreme islamismen ut i 2021? Forsker Lars Gule er gjest.