Podcast: “Patriarkatet faller” om gode, kvinnelige ledere

«Patriarkatet faller» med Marta Breen og Anette Garpestad har blitt podcast hos Agenda Magasin, og her kommer en ny episode. Den handler om at EU er erklært som frihetssone for LGBTIQ-personer og betydningen av mer mangfold i offentligheten, om at land styrt av kvinner har håndtert koronakrisen på en bedre måte enn land men menn på topp og om gode, kvinnelige skribenter – i bok og avis. I tillegg handler den om verdens første forfatter: Enheduanna. Og om viktigheten av navn, og hvordan navnevalg kan ha konsekvenser.