Podcast: Snuoperasjon for arbeidslivet

Vi bør begynne å tenke annerledes på hva som er arbeid, og bruke tiden vår på en annen måte framover. Det sier Thomas Hylland Eriksen, som mener at det ikke er lønnsarbeid alene som bør avgjør om vi får anerkjennelse for det vi bidrar med til samfunnet. Han nevner både minimumsinntekt, sekstimersdag og nye former for samfunnsnyttig arbeid som tiltak vi nå har en gylden muligheter til å innføre.

“På den andre siden” er laget av Historiebruket for Agenda Res Publica Media. Programleder er Randi Lillealtern, produsent er Kirsti Svenning, og musikken har Anders Bang Kiertzner laget. Halvor Finess Tretvoll er redaktør.