Asylmottak for mindreårige på Hvalstad

Hvalstad transittmottak i Asker. Sak: Flyktningekrisen har ført et stort antall enslige asylbarn til Norge. Nå leter justisminister Anders Anundsen (Frp) etter muligheter for å gi dem færre rettigheter, nekte dem opphold og sende flere ut. På Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige utenfor Oslo er det bare en ting som overskygger gleden over å ha kommet til et trygt land: Frykten for ikke å få bli. Mottaket av enslige mindreårige asylsøkere sprenger alle prognoser. Hvalstadtransittmottak var opprinnelig satt opp for 56 unge, men utvidet til 110. Nå er de 140. Bildet: 12 år gamle Adnan (i midten) har kommet fra Afghanistan med sin 15 år gamle onkel. På Hvalstad transittmottak i Asker har han funnet trygghet og nye venner.