Quiz: Mannespesial

Hvorfor gror mange menn bart i november? – og ni andre spørsmål i anledning den internasjonale mannsdagen.

  1. Hva heter Norges første mannlige likestillings- og diskrimineringsombud?
  2. Hvem leder Mannsutvalget?
  3. I hvilket år ble jordmorstudiet åpnet for menn?
  4. Ett av partiene på Stortinget har aldri hatt en mannlig partileder. Fleip eller fakta?
  5. Hva heter teaterstykket, basert på en bok av Lars Mytting, som skal trekke flere menn til teateret?
  6. Ingen mann er en øy, skrev poeten John Donne på begynnelsen av 1600-tallet. Hvilken øy handler Jørgen Watne Frydnes’ bok med samme navn om?
  7. Hvem ledet Mannsrolleutvalget, som blant annet foreslo en egen fedrekvote for å sikre menn en del av foreldrepermisjonen?
  8. Hvorfor gror mange menn bart i november?
  9. Hva het Norsk kvinnesaksforenings første formann?
  10. Hvor mange menn finner vi på Kapitals liste over de 400 rikeste i Norge?

Fasiten finner du her.