Quiz: oktober-spesial

  1. Hvilket år skjedde oktoberrevolusjonen i Russland?
  2. Det som regnes som verdens største folkefest ble arrangert første gang i 12. oktober 1810 i hvilken tysk by?
  3. På 1970- og -80-tallet ble det drevet Oktoberbokhandel i over 30 steder i Norge, i kortere eller lengre tid. Hvilket politisk parti sto bak?
  4. Forfatteren Teófilo Braga ble president i hvilket europeisk land etter at kong Manuel II ble avsatt i et republikansk statskupp i oktober 1910?
  5. Oktoberkrisen i Canada i 1970 førte til at regjeringen erklærte unntakstilstand. Hva heter sønnen til den daværende statsministeren?
  6. Jom kippur-krigen i oktober 1973 foregikk mellom Israel på den ene siden og hvilke to land på den andre?
  7. En tidligere fylkesmann og finansminister fra Hedmark ble født 1. oktober 1950, hva heter denne Arbeiderparti-politikeren?
  8. Hvilken norsk forlegger ble skutt utenfor sin bolig i Oslo 11. oktober 1993?
  9. Cubakrisa brøt ut 22. oktober hvilket år?
  10. Hvilken dato i oktober regnes som starten på vinterhalvåret?

Fasiten finner du her.