Ice on Fire

To norske samarbeidspartnere deltok under visningen av klimafilmen Ice on Fire i Cannes, og på premierefesten etterpå. Til venstre seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved NILU – Norsk institutt for luftforskning”. Hun intervjues i filmen. I midten filmens regissør Leila Conners. Til høyre Karin Andreassen, direktør for Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE), Universitetet i Tromsø. Også to forskere fra CAGE intervjues i filmen. Foto: Audun Engh.