Urfolks voldelige virkelighet

Urfolks voldelige virkelighet

Samer er mer utsatt for vold enn etnisk norske. Samiske kvinner er særlig utsatt for overgrep.