Vedlegg til Frihet, likestilling og natur

Korrigerte setninger.

Opprinnelig tekst.

GAMMEL:

En ordfører med egen sjåfør som selger rakettkastere og maskingevær, og som selv har bånd til tyrkiske høyre-ekstremister.

NY:

En ordfører med egen sjåfør som selger rakettkastere og maskingevær, og som selv spiser middag med tyrkiske høyre-ekstremister.

(…)

GAMMEL:

Den tyrkiskfødte ordføreren var kjent for å ha bånd til den fascistiske tyrkiske organisasjonen «De Grå Ulvene» og sjåføren hans ble dømt for salg av rakettkastere, granater og annet verktøy med liten åpenbar nytte ved motorstopp.

NY:

Den tyrkiskfødte ordføreren ønsket å fjerne referanser til det armenske folkemordet på et minnesmerke i Brussel og var kjent for å ha et godt forhold til medlemmer i den høyre-ekstreme tyrkiske organisasjonen «De Grå Ulvene». Sjåføren hans ble dømt for salg av rakettkastere, granater og annet verktøy med liten åpenbar nytte ved motorstopp.

(…)

GAMMEL:

Men i motsetning til i Molenbeek ble ikke alle kommunalt ansatte bedt om å faste under ramadan.

NY:

Men i motsetning til i Molenbeek ble ikke politibetjenter bedt om å faste under ramadan.

(…)

GAMMEL:

Resultatet er bl.a. obligatorisk religionsundervisning – i foreldrenes religion. Her er det ingen krav til ped-sem eller femårig masterutdannelse for lærerne.

NY:

Resultatet er bl.a. obligatorisk religions- og livssynsundervisning – i en av seks godkjente religioner eller ikke-religiøs moralundervisning. Her er det ingen krav til ped-sem eller femårig masterutdannelse for lærerne. I offentlig skole velger omkring 15 % islam (man anslår at i underkant av 10 % av befolkningen er av “muslimsk opprinnelse”).