FOTO: Martine Grymyr, Fagforbundet

Det handler om vår framtid!

LO må vedta politikk som er på lag med kloden, de unge og framtidas arbeidstakere.

Fagforbundet Ung vil sammen med resten av forbundet ta kampen for grønn omstilling, klima og miljø på LO-kongressen. Våre medlemmer er de som i framtida må rydde opp når klimaet blir tøffere. Mer vind, flom, ekstremvær og tørke er utfordringer som vil prege medlemmenes arbeidshverdag i større grad enn før.

 LO blir i dag oppfatta som grå og en klimasinke når det kommer til olje og grønn industriutvikling.

LO må vedta politikk som er på lag med kloden, de unge og framtidas arbeidstakere. Jeg ble derfor skuffa da jeg leste at alle forslag om å bremse oljeaktiviteten på norsk sokkel blir foreslått avvist. Hvordan skal vi sikre nye næringer kompetent arbeidskraft dersom vi forplikter oss til utvinning av nye olje- og gassfelt i mange tiår framover?

Fagforbundet har like mange grunner til å ta klimakampen som vi har medlemmer. Klimaendringene og framtidig synkende lønnsomhet på investeringer i olje og gass vil ha innvirkning på deres hverdag. Offentlig sektor er avhengig av en privat sektor som skaper verdier til fellesskapet. Verdier som helsefagarbeideren, barnehagelæreren og bussjåføren bruker for å gi innbyggerne gode velferdstjenester.

Norske arbeidere er på verdenstoppen når det kommer til omstilling. Industriarbeideren er den som har drevet fram utviklinga som har gjort at vi i årtier har eksportert produkter av høyeste kvalitet. Det er industriarbeideren som har sørga for en mer klimavennlig produksjon, og det er disse arbeidsfolka som skal sørge for å ta oss inn i et nytt grønt industrieventyr. Vi som fagbevegelse er forplikta til å legge til rette for at de skal ha de beste forutsetningene for å lykkes.

Jeg ble skuffa da jeg leste at alle forslag om å bremse oljeaktiviteten på norsk sokkel blir foreslått avvist.

Klimakrisa vil kreve mye av oss i tiden fremover, og vil påvirke både offentlig og privat sektor. LOs forbund har i dag altfor få unge medlemmer. Vi må gjøre mer for å være aktuelle for mange unge i dag. Unge er naturlig nok opptatt av hvordan klimakrisa vil påvirke vår fremtid.

LO blir i dag oppfatta som grå og en klimasinke når det kommer til olje og grønn industriutvikling. Dette må LO-kongressen ta inn over seg neste uke, og vedta en klima- og industripolitikk som vil sikre industriarbeidsplasser i fremtiden, også etter at oljealderen er slutt. For å klare dette må vi i dag begynne å lete mindre etter olje, og heller gjøre store investeringer i den nye grønne industrien.

LO må stå fremst i kampen for en politikk som sørger for å redusere klimagassutslipp, en rettferdig omstilling og nye, grønne arbeidsplasser. Det er kun da vi sikrer unge arbeidsfolk i offentlig og privat sektor en framtid å leve av.