FOTO: Vidar Ruud, ANB

Mot flertall for at flere unge skal få kjøpe bolig

Regjeringen har gjort det vanskelig for unge å etablere seg på boligmarkedet, mener SV.

Nå kan forslaget fra SV om å gjøre det enklere å få kjøpt bolig for unge og de som etablerer seg for første gang, få støtte fra Ap, KrF og Sp.

Gitt at det skjer, vil terskelen senkes for vanskeligstilte å komme seg inn på boligmarkedet.

– SV mener det er meningsløst at unge eller eller de som etablerer seg for første gang, og som har ordnet økonomi og råd til å nedbetale et lån, ikke skal kunne kjøpe sin egen bolig, men må leie til en pris som gjør at de aldri får spart opp til egenkapitalkravet, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nesten umulig

Partiet har derfor fremmet to forslag i Stortinget. Det ene er å utvide retten til startlån slik at flere unge kan kjøpe og bli boligeiere framfor å leie. Det andre er å heve Husbankens låneramme slik at flere kan få startlån. I dag er den samlede lånerammen på 17 milliarder kroner.

Startlån skal hjelpe personer med langvarige vansker på boligmarkedet til å skaffe egen bolig, og SV er derfor ikke veldig begeistret for at utlånsrammene til Husbanken er redusert.

– Det er dyrt å bo, og mange unge har ikke familie med god råd og penger i banken. For dem er det nå nesten umulig å få kjøpt seg bolig fordi det kreves ganske stor egenkapital, påpeker Andersen.

Ap synes det er uheldig at virkemidlene for unge til å skaffe seg egen bolig er svekket.

– Vi frykter at flere unge tvinges til å bli i et dyrt leiemarked i stedet for å få mulighet til å etablere seg i eiermarkedet, sier Aps Fredric Holen Bjørdal, som vil styrke Husbanken, sørge for tilstrekkelige utlåns- og tilskuddsrammer og utrede et differensiert rentesystem.

Uføre og fattigdom

– Innstrammingene i forskriften for startlån må reverseres, og kommunene må få mulighet til å tildele startlån til unge med liten egenkapital og gode inntektsutsikter, krever han.

Det er en dårlig idé å slippe ressurssterke folk foran de som virkelig trenger hjelp, mener Høyre.

– Jeg hadde ikke ventet at SV skulle være det partiet som kjempet hardest for at mennesker med høy inntekt skulle få kjøpe sin egen bolig. SVs forslag skyver de ressurssterke foran de som virkelig har behov for støtte fra Husbanken, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) til ANB.

– Vi har vært opptatt av at de som virkelig har behov for hjelp, som uføre og familier med vedvarende fattigdom, skal få støtte. Derfor får flere fullfinansiert boliglånet sitt med Høyre i regjering, hevder Lønseth.

Færre får startlån

SV begrunner blant annet sitt forslag med at det utbetales stadig mindre bostøtte, både til færre personer og i faktiske kroner. Det er også færre som får startlån etter at forskriftene ble endret i 2014.

Antall mottakere av startlån er nesten halvert i løpet av en fireårsperiode – fra 12.514 husstander i 2012 til 6.945 husstander i 2016. Ved siden av forskriftsendringen kan Finansdepartementets innstramminger ha bidratt til endringen, heter det i Husbankens årsrapport fra 2016. Dette er ingen ønsket utvikling, konkluderer SV.

– Det er ikke statens oppgave å subsidiere boligen til 25-åringer med en halv million i årslønn ved å fjerne kravet til egenkapital, mener Mari Holm Lønseth.

Uten egenkapital

Dermed imøtegår hun SVs ønske om at unge søkere, eller de som etablerer seg for første gang med betalingsevne, men uten egenkapital, skal være i målgruppen for å motta startlån.

– Å betale ned på egen bolig er den beste og sikreste investeringen noen kan gjøre. Alle trenger et hjem. Når noen stenges ute fra det, øker forskjellene. Boligmarkedet er en av de sterkeste driverne for ulikhet i Norge. Det kan vi gjøre noe med gjennom dette forslaget, mener Karin Andersen.

– Vi har tidligere sagt at startlånsforskriften må vurderes. Hensikten er at unge som etablerer seg i sin første bolig, gis større mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Det står vi ved, sier Wilfred Nordlund, boligpolitisk talsperson i Sp.

Han presiserer, i likhet med Ap, at partiet ikke har konkludert i saken.

SV foreslår at lånerammen økes allerede når revidert nasjonalbudsjett legges fram før sommeren. (ANB)