Nicolai Tangen
FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kjære Nicolai Tangen: Rydd opp i Brasil

Oljefondet har vært på bærtur i Brasil. Fondet har med åpne øyne gått inn selskaper som lenge har vært kjent som miljøverstinger i Amazonas.

Oljefondet har investert massivt i korrupsjon, miljøskade og brudd på menneskerettigheter i Brasil. Nå må Nicolai Tangen rydde opp i porteføljen og sikre mye bedre screening i forkant av oppkjøp.

I Brasil har Oljefondet åpenbart brutt sine egne retningslinjer

Tre av de aller største investeringene i Brasil var selskapene Vale, Eletrobras og JBS. Vale er en bulldoser av et gruveselskap, med en lang rekke ulykker og miljøødeleggelser på samvittigheten. Eletrobras står bak Brasils største miljø- og urfolksskandale på 2000-tallet, det kontroversielle vannkraftprosjektet Belo Monte i Amazonas. Og JBS er ryggraden i den største avskogingsbransjen av dem alle: Kjøttindustrien.

Et enkelt Google-søk hadde fått fram at disse selskapene var langt unna den standarden som Oljefondet krever av sine investeringsobjekter. Likevel hadde fondet til sammen nesten 10 milliarder kroner i de tre. Nå er Vale ekskludert for alvorlig miljøskade, Eletrobras for grove og systematiske brudd på menneskerettighetene og JBS for korrupsjon.

Det var på høy tid. Forholdene selskapene er ekskludert for, har vært kjent i mange år. Og dette forteller oss noe viktig: Oljefondets rutiner for både oppkjøp, nedsalg og eksklusjon må bli mye bedre.

De tre selskapene har lenge vært kjent som miljøverstinger i Amazonas

Oljefondet må stille seg to ubehagelige spørsmål. Først: Hvordan kan vi ha gått så tungt inn i tre så uansvarlige selskaper? Her må fondet få på plass mye bedre mekanismer for screening i forkant av investeringsbeslutningene.

Videre: Hvorfor har vi ikke fanget opp dette tidligere? Oljefondet har de siste årene fått på plass en rekke gode prinsipper for ansvarlig forvaltning og såkalte «forventningsdokumenter» om menneskerettigheter, miljø, bærekraft og korrupsjon. Det er veldig bra, men i Brasil har fondet åpenbart brutt sine egne retningslinjer. Her må det uavhengige Etikkrådet få utvidet mandat og flere ressurser, og fondet må bli bedre på løpende overvåkning av risikobransjer.

Nå må fondet gå nøye gjennom porteføljen i Brasil og luke ut de verste lovbryterne. Mitt råd er å starte med høyrisiko-sektorene i Amazonas: Gruvedrift, tømmerhogst, kjøttproduksjon og soyaindustri. Der opererer både brasilianske og internasjonale aktører. Fire selskaper å holde ekstra godt øye med i dagens portefølje er kjøttprodusenten Marfrig (der investeringsbeløpet ble firedoblet fra 2018 til 2019) og soyahandlerne Bunge, ADM og Cofco.

Nå er Vale ekskludert for alvorlig miljøskade, Eletrobras for grove og systematiske brudd på menneskerettighetene og JBS for korrupsjon

I vår ga jeg ut boka «Kampen om regnskogen». Der gjorde jeg et dypdykk i Oljefondets investeringer i Brasil. Jeg ble overrasket over hvor store investeringene var i selskaper som er ansvarlige for miljøødeleggelse og menneskerettighetsbrudd. Mitt klare råd i boka var dette: «Selg dere ut av Eletrobras og andre lovbrytere i Amazonas».

Nå er Eletrobras, Vale og JBS ute. Det er bra. Men det er flere selskaper i Brasil som fortjener et kritisk søkelys. Og her hjemme fortjener Oljefondets egne rutiner en overhaling. Lykke til med jobben, Nicolai!