La renholderne våre komme fram i lyset!

Flere renholdere må få tilbud om en arbeidstid som gjør det enklere å være en familie.

Selv om vår oppvekst var ulik, så har vi noe viktig til felles. I grunnskolen vår kunne vi navnet på renholderen. Vi tok ikke skade av å hilse på hverandre. De var en like viktig del av laget som alle andre.

På mange arbeidsplasser er renholderen blitt usynlig.

I dag skal renholderen helst ikke legges merke til.

Det er ikke tilfeldig at en normalarbeidstid har vært så viktig for arbeiderbevegelsen. I dag går de fleste på arbeid mellom 08.00 og 16.00. På denne måten kan de som har barn levere i barnehager og barneskoler, og deretter hente når jobben er ferdig.

I dag må renholdere over hele landet både møte opp før og avslutte etter oss andre. På mange arbeidsplasser er renholderen blitt usynlig.

Det fører til mer deltid, mer uforutsigbarhet og et vanskeligere familieliv. Dessuten har mange renholdere innvandrerbakgrunn og savner bedre kontakt med den norske majoriteten. Hvis de møter folk i arbeidslivet gir det bedre integrasjon, bedre norskkunnskaper, og ikke minst: Mindre sjanse for å bli utnyttet i arbeidslivet.

Men hvordan kan vi si at vi ønsker å se verdien av et yrke, dersom vi ikke vil se de menneskene som gjennomfører jobben.

Under koronapandemien fikk mange øynene opp for den viktige jobben som renholderen gjør. Men hvordan kan vi si at vi ønsker å se verdien av et yrke, dersom vi ikke vil se de menneskene som gjennomfører jobben.

Nå må vi få en endring. Den må også ledere i både offentlig og privat sektor bli med på. Flere renholdere må få tilbud om en arbeidstid som gjør det enklere å være en familie.

La renholderne våre komme fram i lyset.