Mette Frederiksen
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Ritzau/AP/NTB Scanpix

Skal vi la være å bli voldtatt eller la være å voldta?

Dersom du drar på ferie til Danmark og havner i en situasjon der noen penetrerer deg, til tross for at du ikke har lyst og sier nei, kan saken nå etterforskes som voldtekt.

Denne uken bestemte Danmark at de vil innføre en lov som fastslår at sex alltid skal være frivillig – en såkalt samtykkelov. Dersom du drar på ferie til Danmark og havner i en situasjon der noen penetrerer deg, til tross for at du ikke har lyst og sier nei, kan saken altså etterforskes som voldtekt.

Et nei er i seg selv ikke nok til å kunne dømme for voldtekt her i landet

Opplever du det samme når du er tilbake i Norge, er virkeligheten en annen. Et nei er i seg selv ikke nok til å kunne dømme for voldtekt her i landet.

Ikke bare mangler vi en samtykkelov som tar voldtektsutsatte på alvor – vi har også et stort behov for å øke kunnskapen om denne tematikken både blant politikere og befolkningen for øvrig.

Den 26. august skriver stortingsrepresentant for Høyre, Mari Holm Lønseth, en kronikk i VG der hun sier at «vi må godta å bli avvist og vi må tørre å si nei». Hun viser til at voldtekt er et stort problem i landet vårt. Ifølge en undersøkelse gjort av Norstat for NRK sier 42 prosent av unge kvinner at de har hatt ufrivillig sex én eller flere ganger.

 

Helt feil fokus

Det er veldig bra at en folkevalgt som Lønseth tar opp denne tematikken, for det er helt riktig at vi står overfor en stor utfordring som ennå ikke er blitt løst. Altfor mange opplever å få grensene sine tråkket over. Men å vise til at unge kvinner må «tørre å si nei», er i beste fall kunnskapsløst og i verste fall svært ødeleggende for den debatten vi trenger rundt sex og samtykke.

Lønseth avslutter kronikken sin med å si: «Si nei om du ikke vil, selv om det er vanskelig. Det er noe du bestemmer fullt og helt selv».

En drøy tredjedel av de som har hatt ufrivillig sex har faktisk sagt nei, men deres nei ble ikke hørt

Jeg skulle ønske det var så enkelt, men det er det dessverre ikke. En drøy tredjedel av de som har hatt ufrivillig sex har faktisk sagt nei, men deres nei ble ikke hørt.

Vi kan heller ikke anta at en person gir samtykke til sex bare fordi vedkommende ikke har motsatt seg den seksuelle omgangen, og ikke har sagt eller uttrykt nei. Et samtykke er mer enn et fravær av et nei, det er en aktiv bekreftelse på frivillig deltagelse.

Jeg skulle ønske det var så enkelt, men det er det dessverre ikke

Vi vet at mange som er utsatt for et seksuelt overgrep «fryser». Det er kroppens instinktive reaksjon på fare som innebærer at musklene i kroppen lammes , slik at det ikke er mulig å røre seg. En svensk studie viser at 70 prosent av kvinnene som tok kontakt med overgrepsmottak etter voldtekt oppga å være paralysert under overgrepet.

 

Er vi bevisst nok på samtykke?

Det er på tide at vi går videre fra å si «ikke bli voldtatt» eller «du må tørre å si nei», til å si «vi må snakke om sex og samtykke». Og fremfor å vektlegge hva en voldtektsutsatt har gjort eller ikke gjort, må vi snakke om hvorfor den som begår overgrep handler som hen gjør. Noen gjerningspersoner ser ikke ut til å forstå at de begår et overgrep når de overser et nei. I mange tilfeller er ikke gjerningspersonen en gang klar over hvilken skade hen påfører et annet menneske, i det hen forsyner seg av den andres kropp. Der ligger store deler av problemet.

Så la oss starte der. Ingen ønsker å bli en overgriper – hvorfor ender likevel så mange opp med å begå overgrep? Én forklaring er at vi rett og slett ikke snakker nok om frivillighet og samtykke – hvor viktig det faktisk er.

 

Norge må gjøre som Danmark

Amnesty har i flere år oppfordret norske myndigheter til å få på plass en samtykkebasert voldtektsbestemmelse som sikrer at alle tilfeller av ufrivillig seksuell omgang er omfattet av voldtektsbestemmelsen. Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettssikkerhet, samtidig som det stadfester en viktig norm om at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.

Danmark bekreftet at de vil få en samtykkelov denne uka. Sverige innførte sin samtykkelov i 2018. Nå er Norge nødt til å følge etter.

Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettssikkerhet

Den nåværende voldtektsbestemmelsen i norsk lov beskriver bestemte omstendigheter som utelukker et gyldig samtykke, som bruk av vold, truende adferd, eller bevisstløshet, men mangel på samtykke er ikke et selvstendig vilkår i loven. Det må vi gjøre noe med nå.

En voldtekt er aldri offerets skyld, og en klargjøring av at sex uten samtykke er voldtekt plasserer ansvaret der det hører hjemme, hos overgriper. Også derfor trenger Norge en samtykkelov.