FOTO: Audun Braastad / NTB

Meld deg inn i et parti!

Partiene i Norge er under press. Det er det få som snakker om. Partimedlemskap er den mest effektive motgiften du kan gi.

I Norge har partiene stort sett vært finansiert fra to kilder: medlemskap og stemmestøtte. Slik har vi klart å sikre en stabilitet i finansiering og en folkelig oppslutning rundt et velfungerende demokrati i mange tiår.

Færre får muligheten til å delta, og færre kjenner noen som deltar.

Men hva er det som har skjedd? Først medlemskap: Medlemskap i politiske partier var utbredt i den norske befolkningen på andre halvdel av 1900-tallet. I 1980 var over 15% av Norges befolkning medlem i et politisk parti.

Siden den gang har det gått nedover. I 2007 var 8 prosent av den voksne befolkningen medlemmer, og utifra partienes medlemstall fra 2020 er tallet halvert igjen til rundt 4%.

Men hva med stemmestøtten? Den har også gått ned. Stemmestøtten kommer i form av et kronebeløp fra staten pr stemme i forrige valg. Nasjonale partiapparat får stemmestøtte basert på stortingsvalgresultat, en støtte som har blitt kuttet av Stortinget over tid.

Vi kan fort se nye partier som ikke baserer seg på medlemskap i Norge, men finansiering fra milliardærer.

Også i årets statsbudsjett er det foreslått kutt her. For et parti som står undertegnede svært nær, Miljøpartiet De Grønne, betyr det at et rekordgodt valgresultat i 2021 (23% opp i relativ økning) “belønnes” med mindre penger nominelt enn 2018.

Så hva gjør partiene? De blir mer avhengige av donasjoner, som nå utgjør en sjettedel av partienes inntekter, opp fra en tiendel i 2009. Dette er penger som i hovedsak kommer fra arbeidslivsorganisasjoner (rundt 40%) og kommersielle selskaper (rundt 20%).

For selv om rekordmange nå donerer til partier, og nykommere som Rødt og MDG lykkes med å få mange små donasjoner, er det LO og Stein Erik Hagens Canica som troner klart øverst på oversiktene over partibidrag.

En ond spiral som gradvis utarmer politikken.

Vi er heldige i Norge som har en partiflora med aktive medlemsdemokrati. Partiene rekrutterer, organiserer og skolerer vanlige folk som har lyst til å bidra. Når inntektene går ned, er det disse aktivitetene som blir kuttet. Færre får muligheten til å delta, og færre kjenner noen som deltar.

En ond spiral som gradvis utarmer politikken.

Hva er endestasjonen? Vi kan fort se nye partier som ikke baserer seg på medlemskap i Norge, men finansiering fra milliardærer. Dette har man sett eksempler på i andre land, ofte i form av høyrepopulister som i tillegg aktivt fragmenterer og dyrker hat. Demokratiets fundament er truet hvis det å ha pengesterke enkeltpersoner i ryggen blir nøkkelen for å vinne valg.

Så hvis du ikke allerede er medlem, meld deg inn! Det bidrar både til å forsvare demokratiet, og gir den samfunnsendringen du ønsker deg mer slagkraft på arenaene hvor landet styres. Aldri har det vært enklere heller, tast inn partinavnet til partiet du støtter i nettleseren, så vil du kunne trykke deg inn på medlemskapskjemaet på maks tre klikk.

(Og hvis du stemmer grønt, skal du få lenka her.)