FOTO: GGAADD/ Flickr CC

Menn som blir provosert av likelønnsdagen

Hvorfor blir menn så hissige når kvinner ber om likelønn?

Mandag markerte vi likelønnsdagen. LO startet dagen med frokostseminar der Hadia Tajik var gjest, og Tajik var tydelig: «Fortsetter vi i samme tempo som vi har hatt frem til nå så kommer alle som er her i dag, neste generasjon og generasjonen etter det, til å være daue lenge før vi har oppnådd likelønn. Så god tid har vi ikke».

LOs førstesekretær Julie Lødrup innledet frokostseminaret, og hun sa blant annet at 25 prosent av kvinnelige pensjonister i 2020 var blant dem med lavest pensjon i Norge. Det samme gjelder kun for fire prosent av de mannlige pensjonistene.

Det tok ikke lang tid før noen menn argumenterte imot.

Under hashtag «Hunjobbergratis» på sosiale medier ble det delt mange bilder, blant annet bilder der det sto: «Kvinner tjener fremdeles om lag 87 prosent av det menn gjør» og «Der var juleferien startet, jenter!». Magasinet Altså lagde også en bildeserie med fem grunner til hvorfor likelønnsdagen markeres. Grunnene var blant annet at kvinner tjener 87,5 prosent av det menn tjener, og at kvinnedominerte yrker systematisk lønnes lavere enn mannsdominerte yrker, også der det kreves like lang utdanning.

Jeg var en av dem som delte disse og andre bildeserier på Facebook for å markere dagen, og det tok ikke lang tid før noen menn argumenterte imot. Jeg trykket på hashtaggen for å se om det samme skjedde hos andre som delte disse bildene, og jammen meg var det ingen mangel på menn som argumenterte og skrev sinte kommentarer.

Blant annet var det en mann som påsto at menn er smartere enn kvinner, mens en annen skrev at dette bare er tøv. En mann skrev at det er uforståelig at man fortsetter å spre dette røret, og at menn jobber mer enn kvinner fordi kvinner selv velger deltidsjobber.

Hvorfor blir menn så hissige når kvinner ber om likelønn? Tror de at dette vil gå ut over dem på noen som helst måte? Og ikke minst; hvor har menn det fra at kvinner selv velger deltidsjobber?

Vi vet at kvinnedominerte yrker preges av ufrivillig deltid og at de lønnes lavere enn mannsdominerte. Det er altså ikke noe kvinnene selv velger, men yrkene er satt sammen på denne måten. Og det stopper ikke der! Deltidsjobber er ikke den eneste grunnen til hvorfor kvinner tjener mindre enn menn. Faktum er at menn tjener mer enn kvinner også når de de har samme type stilling, og at mannlige ledere er bedre lønnet enn kvinnelige ledere.

Dette er ikke noe jeg finner på, men fakta som er undersøkt og publisert av SSB. Tallene viser altså at likelønnsgapet er på hele 12,5 prosent. Og gapet har vært stort i altfor mange år.

Når jeg leser kommentarfelt der menn angriper kvinner for å kreve likelønn, blir jeg rett og slett forbannet.

Så ser jeg at noen menn argumentere med at kvinner fritt kan velge seg andre yrker for å tjene bedre. Da vil jeg gjerne svare dem med å si at statistikken viser at selv om kvinner i større grad enn menn tar høyere utdanning, er ikke dette nok for likelønn. Selv om menn og kvinner i noen tilfeller ender opp med å velge ulike yrker, er det ikke akseptabelt at arbeid som hovedsakelig utføres av menn lønnes mer enn arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner.

Når jeg leser kommentarfelt der menn angriper kvinner for å kreve likelønn, blir jeg rett og slett forbannet. At noen kan forsvare ulikhet på denne måten, eller rett og slett lukke øynene for en sannhet som viser at menn og kvinner fortsatt ikke er likestilt, er helt uforståelig.

I år ble likelønnsdagen til og med markert en dag tidligere enn i fjor, nettopp fordi likelønnskampen går bakover. Dette er ikke bærekraftig i det hele tatt, og FNs bærekrafsmål sier at kvinner og menn skal tjene likt. Derfor er det helt uforståelig og helt uakseptabelt at kvinner (som jo er halve befolkningen) skal tjene mindre enn menn, kun fordi de er kvinner.

Det finnes absolutt ingen unnskyldning eller forklaring for hvorfor denne uretten kan aksepteres.