FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Millionærer og milliardærer mot formuesskatten

Adolfsen og hans like har en betydelig egeninteresse i å jobbe for redusert formuesskatt.

Torsdag var temaet i Debatten på NRK Bø kommune, og deres formuesskattekutt. I Debatten møtte jeg blant annet milliardærene Kristian Adolfsen og Herbjørn Hansson. Og siden da har debatten virkelig rast på sosiale medier. Adolfsen kaller meg kunnskapsløs og sier jeg ikke kan “en dritt”. Herbjørn Hansson mener det er livsfarlig det jeg sier. Og Trygve Hegnar har skrevet på lederplass i Finansavisen at jeg verken kan eller vil høre og lære.

Adolfsen og hans like har en betydelig egeninteresse i å jobbe for redusert formuesskatt

Det faller dem åpenbart svært tungt for brystet at noen tør å argumentere mot deres ønske om lavere formuesskatt. Jeg skal ikke synke ned til Adolfsens debattstil, men nøye meg med å si at han og hans like har en betydelig egeninteresse i å jobbe for redusert formuesskatt.

Formuesskatten betales nemlig av de rikeste. Formuesskatten totalt ga fellesskapet i 2020 en inntekt på rundt 15,4 milliarder kroner. Av disse pengene er nesten hele inntekten, 14,1 milliarder (eller 9/10-deler av all formuesskatt), betalt av den tidelen av befolkningen med høyest nettoformue. Dette er en gruppe på rundt 400 000 mennesker. Så formuesskatten er noe som gjelder relativt få nordmenn.

Formuesskatten er faktisk ganske treffsikker

Av de 400 000, betaler 1 promille, eller Norges 4000 aller rikeste, 5,3 milliarder i formuesskatt. Det er rundt en tredjedel av totalbeløpet. Formuesskatten er faktisk ganske treffsikker.

Under debatten listet Adolfsen opp en rekke, i hans øyne, problemstillinger rundt formuesskatten. At den gjør at norske investorer har dårligere forhold sammenlikna med utenlandske, at den innebærer trippelbeskatning, tapping av bedriftene og så videre. Til det har jeg følgende argumenter for formuesskatten:

1) Slik som Adolfsen og hans allierte beskriver investeringsklimaet, er det jo et under at de har blitt så rike som de har blitt. Men Norge har faktisk flere dollarmilliardærer enn USA, sett opp mot befolkning.

Det er derfor lite sannsynlig at skatten påvirker viljen til å investere i norsk næringsliv

2) Formuesskatt er ikke en skatt på bedrifter, men på mennesker med formuer. Og skatten følger formuen, uansett hvordan den er investert. Det er derfor lite sannsynlig at skatten påvirker viljen til å investere i norsk næringsliv. Norge er også et av de beste landene i verden å investere og drive næringsvirksomhet i.

3) ALLE opplever dobbel- eller trippelbeskatning. Slik er skattesystemet. Tenk på det, du betaler inntektsskatt på lønna di. Så betaler du også moms på det du kjøper. Det gjør det kanskje litt komplisert, men det gjør det ikke uakseptabelt.

4) Vi vet at det er eierne av de aller mest solide bedriftene som utløser formuesskatt. Det er jo det vi vil. Det er lov og mulig å bli rik i Norge. Adolfsen har til og med blitt det på norske velferdspenger. Men de må også betale tilbake. Og vi har valgt en måte i Norge som både er økonomisk effektiv og som sikrer omfordeling. Adolfsens forslag om å fjerne formuesskatten og øke selskapsskatten, vil redusere hans skatteregning, men i sum er det mindre bra for norsk økonomi.

Det er ikke opp til de rikeste å bestemme hvordan de skal bidra

5) Det er ikke opp til de rikeste å bestemme hvordan de skal bidra. SV vil ha et skattesystem basert på den kunnskapen vi har om behov for økonomisk effektivitet og økonomisk omfordeling. Det at du er rik, gjør deg ikke ekspert på skatt.

6) Adolfsen snakker mye om at han tar så mye risiko. Ja, det gjør han sikkert. Men gevinsten er også tilsvarende stor. Det er uansett et ganske virkelighetsfjernt argument. Adolfsen har hundrevis av millioner på bok. Han har brukt koronapandemien til å kjøpe opp nye selskaper. De som faktisk tar risiko er arbeidsfolk, gjerne lavtlønte, som er utsatt for smitte på jobb. Det er de som er permitterte, og har vært det lenge. Det er de som har mista jobben. Det er den lille bedriften som går konkurs og der eieren mister alt, og de ansatte jobben. Mange av disse folka jobber i Adolfsens selskaper og skaper verdier for ham. Jeg er sikker på at noen av de kunne fortalt ham litt om risiko.