Bildet viser Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte
FOTO: NAV

NAV tar alle tilbakemeldinger på alvor

Som NAVs direktør opplever jeg daglig at de ansatte først og fremst har brukernes beste i tankene. Det er derfor de jobber i NAV.

Kjære Helle Cecilie Palmer.

Jeg ble glad for å høre at du har nådd målet ditt om å komme tilbake i full jobb igjen. Men lei for å høre at du har opplevd NAV som både anklagende, aggressiv og full av mistillit mot deg i den tiden du mottok stønad. Jeg takker likevel for at du sier fra, slik at vi kan forbedre oss, og lære av våre feil.

Tilbakebetalingskravet du fikk burde vært bedre formulert, for som du selv skriver: «Det er sikkert ikke meningen. Men det skader likevel.»

Jeg takker likevel for at du sier fra, slik at vi kan forbedre oss, og lære av våre feil

Og det er jo nettopp dette som er kjernen. Som NAVs direktør opplever jeg daglig at de ansatte først og fremst har brukernes beste i tankene. Det er derfor de jobber i NAV. De språklige retningslinjene våre slår fast at vi skal svare både klart og respektfullt, men jeg ser dessverre at de tekstene vi sender ut ikke alltid er i tråd med dette. Og det skader selvfølgelig brukere som har utfordringer nok fra før.

Styrket arbeid med klarspråk er derfor et av de fem tiltaksområdene jeg har prioritert for 2021. For selv om NAV har jobbet med klarspråk i ti år, har vi fremdeles mange tekster som skal forbedres og mange medarbeidere som må læres opp.

I klarspråkarbeidet er det mange hensyn som skal veies opp mot hverandre, og derfor er tverrfaglighet viktig. Vi må informere deg om de reglene som gjelder, de rettighetene og pliktene du har, og hvilke konsekvenser det kan få hvis du ikke oppfyller dem, men vi skal gjøre alt dette med høflighet og respekt.

Sitatene dine viser dessverre at høflighet og respekt ikke har vært fremtredende i de brevene du har mottatt, og det beklager vi. Dette skal vi gjøre bedre!

Velferdsstaten er basert på at vi har tillit til hverandre

I kommentaren din nevner du også EØS-saken, og jeg vil derfor kort nevne at alle de fem tiltaksområdene jeg har prioritert for 2021 tar direkte sikte på å forbedre svakheter i NAV som ble påpekt i granskningsrapporten om feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området. (NOU 2020:9 Blindsonen.)  Dette er forbedringer som kommer i tillegg til at vi behandler alle saker der reglene kan ha vært feiltolket på nytt. Vi oppdaterer løpende status og tall for behandlede klagesaker på nav.no.

Velferdsstaten er basert på at vi har tillit til hverandre. Forbedring og forvaltning av velferdsstaten skjer gjennom dialog og vilje til endring når vi gjør feil. Derfor tar vi alle tilbakemeldinger alvorlig enten de kommer fra enkelte brukere, organisasjoner eller granskningsutvalg.