FOTO: Katrine Ziesler/Foreningen Norden/Flickr cc

En suksess under press

Å forbedre folks hverdag ved å styrke den nordiske modellen, er det viktigste vi gjør for å motvirke populisme og ekstremisme.

Den nordiske modellen har med sine sterke fellesskap tjent Norden vel i flere tiår. Vi har kjempet frem en kombinasjon av effektivitet, utjevning, likestilling og tillit som er unik i verden.

Selv om våre danske, finske, islandske, norske og svenske samfunnsmodeller er ulike, er de alle sosialdemokratiske og varianter av den samme modellen. Verdiene er de samme. Vi bygger alle på frihet, likhet og fellesskap, og demokrati, ytringsfrihet og rettsstat.

Også de tre grunnpilarene i den nordiske modellen har vi felles: En ansvarlig økonomisk politikk for høy sysselsetting; en god, offentlig velferdsstat; og – Nordens mest spesielle trekk – et godt organisert anstendig arbeidsliv.

Men det er en suksess under press.

Den nordiske samarbeidsmodellen har lykkes på en måte som våre formødre og forfedre bare kunne drømme om. Men det er en suksess under press, og som vi nå må stå opp for.

Internasjonal arbeidsdeling og handel vil fortsatt avgjøre om vi lykkes med jobber og velferd.

Men det er stadig tydeligere at globaliseringen skaper behov for nye tiltak. Vi vil sikre at alle får del i globaliseringens muligheter. Det krever vilje til rettferdig fordeling i hvert land og investeringer i kunnskap og kompetanse. Markedskreftene skal være tjener, ikke herre. Ikke minst ser vi det når sosial dumping sprer seg i våre arbeidsmarkeder, og unge ikke får fast jobb.

nyhetsbrevet

Vi vil styrke vår politiske innsats internasjonalt. Vi vil gjøre mer for at utviklingen i Europa og globalt blir fredelig, klimaet stabiliseres, levekår utjevnes og demokratiene sikres.

Her i Norden er det avgjørende å slå ring om vårt gode arbeidsliv. Ellers vil vi ende opp som de fleste andre land, med svake arbeidstakerorganisasjoner, fattige arbeidende og uakseptable lønnsforskjeller. Dette trekker teppet vekk under hele den nordiske modellen.

Vi vil at arbeidslivet skal bygge på faste, trygge og anstendige jobber. Vi vil øke folks kompetanse, ikke senke lønningene.

Den nordiske modellen skal utvikles, ikke avvikles.

Dels handler dette om kamp mot politiske høyrekrefter med andre samfunnsmål. Men vi vil også jobbe frem konkrete tiltak for et arbeidsliv i endring. Derfor setter vi nå i gang et nytt, felles prosjekt med tittelen “Fremtidens arbeidsliv”. Med dette vil vi utvikle morgendagens virkemidler for et arbeidsliv som preges stadig mer av teknologi.

Å forbedre folks hverdag ved å styrke den nordiske modellen, er samtidig det viktigste vi gjør for å motvirke populisme og ekstremisme.

De sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen har kraft og evne til å ta Norden videre. Den nordiske modellen skal utvikles, ikke avvikles. Da må vi stå sammen.

Mette Fredriksen, partileder Socialdemokratiet Danmark

Antti Rinne, partileder Socialdemokraterna Finland

Logi Einarsson, partileder Samfylkingin Island

Jonas Gahr Støre, partileder Arbeiderpartiet Norge

Stefan Löfven, partileder Socialdemokraterna Sverige

Lizette Risgaard, leder LO Danmark

Jarkko Eloranta, leder LO Finland

Gylfi Arnbjörnsson, leder LO Island

Gerd Kristiansen, leder LO Norge

Karl-Petter Thorwaldsson, leder LO Sverige

nyhetsbrevet