Jonas Gahr Støre (Ap)
FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Opposisjonen styrker legitimiteten til koronatiltakene  

Koronatiltakene debatteres nå kontinuerlig. Det trenger ikke å være negativt, verken for demokratiet eller krisehåndteringen.

 

Kritikk mot regjeringens håndtering av koronakrisen, kan bidra til polarisering og mistillit under en krisetid.  Men med tanke på den høye tilliten vi har i Norge, så behøver vi ikke å være redde for debatt om koronatiltakene. Det avgjørende er at debatten er åpen og konstruktiv.

Vi bør derfor være spesielt forsiktige med å kritisere eller politisere helserådene.

Krisetider krever effektivitet, samhold og disiplin. Med disiplin tenker jeg ikke bare det å følge de alltid gjeldende råd og regler, men også at vi faktisk viser tilbakeholdenhet når det gjelder kritikk av myndighetene som leder oss under denne krisen. Dette for å ikke undergrave dugnaden vi trenger for å komme oss gjennom denne krisen.

Vi bør derfor være spesielt forsiktige med å kritisere eller politisere helserådene. Dette kan nemlig både skape forvirring og polarisering. Skrekkeksempelet er politiseringen av bruk av maske i USA. I den polariserte amerikanske debatten har koronamasken blitt en politisk markør. Mange republikanske velgere nekter å bruke maske for å signalisere personlig autonomi, mens demokratiske velgere ved å være munnbind, signaliserer at de tar pandemien på alvor og er ansvarlige borgere. Slike tendenser har vi heldigvis ikke i Norge.

Skrekkeksempelet er politiseringen av bruk av maske i USA.

Her har oppslutningen om de strenge smitteverntiltakene vært nærmest unison. Myndighetene har stort sett bare kommunisert hvordan de oppfatter situasjonen og hvilke regler de har besluttet av vi skal følge, og både vanlige folk og dessuten opposisjonen har i all hovedsak føyet seg etter det.

Det vi imidlertid har hatt debatt om, er de økonomiske støttetiltakene. Opposisjonen var tidlig ute med å kritisere krisepakkene for å være for puslete, og for å favorisere de som hadde mest fra før. Her er det  naturlig og dessuten viktig med kritikk, ettersom støttetiltakene er mer politiske enn smitteverntiltakene. Krisepakkene har etter hvert blitt mer omfattende, og etter min mening bedre, i tråd med innspillene fra opposisjonen.

Støttetiltakene er mer politiske enn smitteverntiltakene

De siste ukene har vi imidlertid sett en mer levende debatt om koronatiltakene på flere fronter, med større involvering fra opposisjonen. I spørsmålet om skjenkestopp, ble regjeringen til og med overkjørt av opposisjonen.

Dilemmaet med å kritisere smittevern, er at man kan undergrave tilliten til fagmyndighetene og følgelig også etterlevelsen av tiltakene. Men smitteverntiltak handler også ofte om kost-nytte vurderinger i kampen mot pandemien, og er ikke alltid basert på medisinskfaglige vurderinger.

Som VGs Astrid Meland skrev i en kommentarartikkel, er det ikke slik at regjeringen alltid følger anbefalingene fra sine faginstanser. Noen ganger er regjeringen mer forsiktig enn faginstansene, andre ganger er det omvendt. Et eksempel denne uka var da Helsedirektoratet anbefalte at det var greit at befolkningen i Østlandsområdet som nå lever med svært strenge tiltak, skulle kunne reise på hytta. Regjeringen ville det annerledes.

Smitteverntiltak handler også ofte om kost-nytte vurderinger i kampen mot pandemien

Etter min mening er det positivt at politiske myndigheter har tatt avgjørelser, og ikke overlatt hele styringen til byråkratiet slik man langt på vei har gjort i Sverige. Det er nødvendig å ha en folkevalgt ledelse av de inngripende tiltakene for å skape oppslutning om dem. Og det betyr også at det er lettere å plassere det politiske ansvaret og enklere å være kritisk. Men da må det også være greit å være nettopp det, kritisk.

En tommelfingerregel er at jo mer politiserte koronatiltakene er, jo mer legitimt blir det å politisere dem i den pågående debatten. Ikke minst når tiltakene rammer ulikt.

Det er ikke slik at regjeringen alltid følger anbefalingene fra sine faginstanser

Meningen med debatten er ikke bare å slippe til med kritikk for kritikkens skyld, men gjennom diskusjon også bli flinkere med smittevern. For eksempel identifisere svakheter i måten vi innretter tiltaksregimet på og mulighetene for å gjøre tiltakene mer effektive og rettferdige.

Jeg mener opposisjonen for tiden driver både viktig og konstruktiv kritikk. De siste dagene har den handlet om 1) manglende kontroll over importsmitte; 2) lav analysekapasitet i FHI og 3) treg og feil prioritering av vaksineringen.

Med tanke på at regjeringen har innført nye tiltak på alle disse punktene, så kan man si at kritikken fra opposisjonen var berettiget. Forsinkede tiltak mot eksempelvis importsmitte har kostet oss mye, men bedre sent enn aldri.

At regjeringen har innført nye tiltak på alle disse punktene, underbygger at kritikken fra opposisjonen var berettiget

Pandemien har ikke bare snudd opp ned på livene våre, men skapt en ekstraordinær situasjon også for demokratiet. Vi har sett en betydelig maktforskyvning fra nasjonalforsamlinger til regjering og byråkrati. Tiltakene har kommet på løpende bånd, uten vanlige demokratiske prosedyrer.

Det er ikke tid til seige demokratiske prosesser når smittekurven må holdes løpende under kontroll. Årets navn i 2020, Espen Nakstad fra Helsedirektoratet, har gjort en formidabel innsats for å holde oss orientert og å overbevise befolkningen om nødvendigheten av de inngripende tiltakene. Regjeringsrepresentanter har holdt nesten daglige pressekonferanser samtidig som opposisjonen har kommet helt i skyggen.

Det er bra for demokratiet at opposisjonen er delaktige også under en krisetid.

Det er bra for demokratiet at opposisjonen er delaktige også under en krisetid.  En tommelfingerregel er at jo mer politiserte koronatiltakene er, jo mer legitimt blir det å politisere dem i den pågående debatten. Ikke minst når tiltakene rammer ulikt.

Det er dessuten bra for krisehåndteringen at opposisjonen og andre kritikerne blir hørt når de peker på helt åpenbare feil og mangler som må rettes opp.

Legitimiteten til tiltakene svekkes ikke, men blir snarere styrket når de blir utsatt for en kritisk opposisjon som er åpent tilgjengelig.

Legitimiteten til tiltakene svekkes ikke, men blir snarere styrket når de blir utsatt for en kritisk opposisjon

Denne krisen har vart et år snart, og mange av valgene som tas vil få konsekvenser på lang sikt. Derfor håper jeg opposisjonen følger nøye med også i tiden som kommer.